Kontakt

Administratorem Serwisu Internetowego jest PrivHost

Kontakt

Adres e-mail: kontakt@privhost.pl

Reklamacje

Reklamację zalecamy składać drogą elektroniczną pod adres e-mail: kontakt@privhost.pl.

ODR resolution

Informujemy zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 524/2013, że istnieje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pomocy platformy internetowej ODR resolution.